Prosjekt:

Status for miljøgifter i innsjøsedimenter

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til undersøkelser av innsjøsedimenter

 

Tilførsler og avsetning av langtransporterte miljøgifter er bekymringsfullt for miljøtilstanden i Arktis. Ny og oppdatert kunnskap om nivåer, tidstrender, kilder og spredning er viktig for at miljømyndighetene skal kunne gjøre gode vurderinger og ta riktige beslutninger. Akvaplan-niva og NIVA har gjennomført kartlegging av kvikksølv og andre metaller i sedimenter fra 10 innsjøer på Svalbard.

 

Innsjøen Hajeren skilte seg ut med betydelig høyere (5-10 ganger) høyere nivåer av en rekke metaller sammenlignet med andre innsjøer i denne undersøkelsen. Årsaken til dette kan være tilførsler fra en værstasjon som ble etablert under andre verdenskrig. Resultatene viser videre at nivåene av kvikksølv øker i alle innsjøene bortsett fra i en. Resultatene fra sedimentprøver fra Ellasjøen viser at man kan se en økning i nikkelnivåene fra om lag 1940. Dette stemmer godt overens med oppstarten av nikkelsmelteverkene i Nordvest-Russland. Det anses som viktig å følge opp med ny langtidsovervåkning av nivåene av kvikksølv i innsjøer på Svalbard.