Prosjekt:

Leke‑ og oppholdsplass Gruvedalen

Leke‐ og oppholdsplassen i Gruvedalen fremmer rekreasjon og opplevelse i hele Gruvedalenområdet ved å tilrettelegge for leik og læring i et mini‐Svalbard.

 

Lavvoen og lekeplassens øvrige elementer vil bli et samlingspunkt til alle årstider. Barnehagegrupper har lekeplassen som et fint turmål.

 

Prosjektet vil også være viktig for byutviklingen i Longyearbyen ved å skape liv i en bydel som ikke har mye aktivitetstilbud i dag og vil ivareta natur‐ og kulturmiljøet gjennom at det er tatt i bruk kunstneriske prinsipper fra blant annet Richard Long, Samtidig er det gjennomført tiltak som hindrer erosjon og etablert voller for bortleding av overflatevann. I tillegg er området reetableret med stedstilhørende, ivaretatt eksisterende vegetasjonsdekke.