Prosjekt:

Turguide for Longyearbyen

Turboka med beskrivelse av 20 turer i Longyearbyen og omegn ble publisert høsten 2019. Boka er også distribuert til alle husstandene i Longyearbyen.

 

I 2015 fikk Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF), i samarbeid med Svalbard Turn, midler av Svalbards miljøvernfond for å lage en turbok. Boka har blitt til gjennom en stor dugnad, hvor Bjørn Frantzen og Vidar Bakken hadde rollene som redaktører med ansvar for å samle inn tekster, bilder og annet materiale fra ulike lokale bidragsytere. Boka bærer preg av dette, men en ser det som positivt at så mange har deltatt fra flere ulike fagmiljøer. Det har derfor blitt ei bok for – og av – Longyearbyens innbyggere!

 

Det er de fastboende i Longyearbyen som er den primære målgruppen for denne boka. Hensikten med boka er å få folk til å bruke nærområdene til Longyearbyen til turgåing i enda større grad.