Prosjekt:

Polarflokken barnehage på strandrydding

Høsten 2008 fikk Polarflokken barnehage 65 000 kroner til prosjektet ”Aksjon søppel”. Formålet med prosjektet var å bevisstgjøre og lære opp barna i barnehagen til å holde Svalbardnaturen ren, gjennom å plukke og kildesortere søppel

 

Prosjektet ønsket også å bidra til gode holdninger til miljøvernarbeid både hos barna og resten av familien.

 

Siden nyttår har barnehagen jobbet med ”Aksjon søppel”, og hatt fokus på kildesortering og annet miljøvernarbeid i barnehagen.

 

Som en del av prosjektet inngikk også et strandryddingstokt for hele barnehagen. 9. juni ble ei strand ved Diabas ryddet og 475 kilo med søppel ble fraktet til avfallsanlegget i Longyearbyen. Trålposer, flasker og ødelagte kasser var noe av det Polarflokken fant.

 

De ansatte i Polarflokken barnehage sier at det er tydelig at barna har tilegnet seg mye kunnskap om miljøvern og kildesortering gjennom prosjektet ”Aksjon søppel”!

 

Prosjektet er nå avlsuttet og Polarflokken barnehage har skrevet en rapport fra prosjektet i form av et eventyr.