Prosjekt:

Miljøhelsetilstand i Adventfjorden, Svalbard – Analyser av bunndyr ved avløpsrør og kaiområder


Utsikt mot Hotellneset og Titankrana, Longyearbyen. Kullkaia ligger litt til venstre av dette bildet. September, 2019. Bilde S. Cochrane, Akvaplan-niva

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til undersøkelse av miljøhelsetilstanden i Adventfjorden.

 

Det ble gjennomført en miljøundersøkelse basert på bunndyr i Adventfjorden, september 2019.  Målet var å undersøke om avløpet fra bosetningen hadde negative påvirkninger i fjordsystemet. Det ble tatt bunnprøver fra ni stasjoner, derav 8 var i Adventfjorden og én ved utløpet til Sassenelva.

 

I 2020 ble det gjennomført en supplerende undersøkelse i regi av Longyearbyen Lokalstyre (LL) med fire kvantitative og to kvalitative prøver av bunndyr, i tillegg til en rekke stasjoner for kjemiske analyser. I denne rapporten har vi inkludert de fire faunastasjonene fra 2020 i våre overordnede tolkninger (med tillatelse fra LL).

 

Vi finner en ca. 250 m omkrets fra utslippspunktet der bunnforholdene er vesentlig forstyrret,  men dette avtar relativt raskt, slik at forholdene fra 500m og utover anses som normale.  Det ble funnet vesentlige mengder av våtservietter på havbunnen. Disse stort sett er laget av plastkomponenter og danner et slags «filtlokk» på bunnen, noe som anses til å ha bidratt til de lokale oksygenfattige forholdene rundt utslippspunktet.