Prosjekt:

Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Ny rapport om Adventdaldeltaet og fjæreplytt

 

 

Adventdalsdeltaet er et viktig beiteområde for fjæreplytt, og denne tallrike vadefuglen bruker deltaet fra mai til oktober. Antallet fjæreplytt i deltaet har en karakteristisk topp på våren (mai-juni) og på høsten (overgangen september-oktober). Opp mot 2000 individer kan oppholde seg i deltaet samtidig.

 

Sesongdynamikken kan i følge prosjektleder Øystein Varpe forstås som en veksling mellom et marint og et tundrabasert matfat. Tundraen brukes til hekking, men også som matfat helt fram til frost og tidlig snøfall ser ut til å gjøre deltaet mer attraktivt igjen mot høsten. Den sesongmessige dynamikken varierer mellom de fire årene vi her rapporterer fra og det samme gjør antallet fjæreplytt observert i Adventdalsdeltaet.

 

Mer informasjon om prosjektet i Avaplan-niva rapport nr 6280-1 Adventdalsdeltaet og fjæreplyttens sesongmessige bruk av det marine habitat.