Prosjekt:

Effekt av klimaendring på planteproduksjon

Norut har gjennomført analyser av plantevekst i forhold til temperatur over Nordenskiöld Land. Resultatene viser at selv om temperaturen på Svalbard har økt vesentlig de siste 15 årene, så har det ikke vært temperaturøkning i perioden med plantevekst.

Tundragras dominert våtmark i Adventdalen er blant de områdene med høyest årlig produksjon på Svalbard. Foto: Norut.