Prosjekt:

Tilstandsvurdering av Amundsenmasta

Undersøkelsen viser at deler av masta er i dårlig forfatning, og det haster med å gjøre tiltak for å redde masta for framtida

Amundsenmasta ble oppført april 1926 i forbindelse med Amundsen, Nobile og Ellsworth sin reise med luftskipet «Norge» i mai samme år. Masta er et landemerke i Ny-Ålesund og en viktig del av identiteten til Ny-Ålesund knyttet opp til flere store polarekspedisjoner. Masta er fredet og er et kulturminne av høy lokal, regional, nasjonal og internasjonal verdi.

 

Da det høyst sannsynlig ikke er gjort noe med masta siden den ble oppført i 1926 ønsket Kings Bay å få gjennomført en tilstandsvurdering av masta, samt å få et forslag for videre arbeid. Til dette arbeidet ble metallkonservator Jens Petter Brennsund fra Norsk Folkemuseum engasjert.

 

Undersøkelsen viser at det er behov for betydelige tiltak for å bevare masta for framtida. Les mer om undersøkelsen i vedlagte rapporter.