Prosjekt:

Klimatiltak i LNS Spitsbergens bygningsmasse

LNS Spitsbergen AS fikk støtte til å skifte ut belysningen til energiøkonomisk LED-belysning, og har redusert strømforbruket med over 60%

 

I arbeidet med energiøkonomisering av eiendomsdriften, ble det gjennomført en analyse av strømforbruket. Mistanken om at de gamle lyskildene var lite energieffektive ble bekreftet. Med muligheten for å søke om støtte til gjennomføring av ENØK-tiltak gjennom Svalbard Miljøvernfond, kunne en starte planleggingen av en total utskifting av belysningen til energiøkonomisk LED-belysning.

 

Ved å bytte ut gamle armaturer med nye moderne LED armaturer, så har dette også medført forbedret arbeidsmiljø og sikkerhet ved LNS Spitsbergens arbeidsplasser.

 

Prosjektet ble gjennomført vår/ sommer  2018 og sluttført i desember 2018.