Prosjekt:

Kransalger i de varme kildene i Trollkildene

Ved Bockfjorden på Spitsbergen (79o25’N, 13o17’E) er det to områder med varme kilder – Jotunkildene og Trollkildene

 

Disse kildene har sin opprinnelse i vulkanen Mount Sverre som etter beregninger var aktiv for mellom 100 000 og 250 000 år siden. Når kildene ble liggende på land, som i dag, er ukjent. Hvis de er like gamle som vulkanen har de hatt perioder på havbunnen og perioder hvor de har vært dekket av isbreer.

 

Kildevannet er kalkrikt og svakt salint og kalk felles ut som travertin (kalktuff) og det dannes bassenger av ulike størrelser i kalktuffen. Temperaturen i flere av disse kildene er over 20o C. Flere karplanter (4), moser (6), en sopp og kransalger er eksklusive arter i dette kildeområdet.

 

Denne undersøkelsen har gått ut på artsbestemme de to kransalgene som er funnet i Trollkildene. Ved DNA analyse fant man at det er de to kransalgeartene hårkrans Chara canescens og bustkrans Chara aspera.