Prosjekt:

Snøskuteropprydding i Longyearbyen

SNSK fikk vinteren 2017 tilskudd fra Svalbards miljøvernfond til et snøskuteroppryddingsprosjekt. Dette har resultert i at totalt 220 kjøretøy er samlet inn

 

SNSK har jobbet tett med lokalstyret og har hatt jevnlige møter og dialog, avfallsanlegget har bistått aktivt og vært en stor resurs i prosjektet.

 

Amnestiet ble holdt i perioden 01.09.-01.12 i 2018. Da var det gratis for privatpersoner og bedrifter å levere inn gamle vrak til avfallsanlegget.

 

Skutere og biler uten skilt i byen ble kontrollert for å spore opp eier. En fant eiere av kjøretøyene gjennom registreringsnummer eller chassisnummer ved å søke i Sysselmannens kjøretøyregister eller Vegvesenet sin SMS-tjeneste. I Longyearbyen sentrum stod det over 600 snøskutere, hovedsakelig private. Samtlige ble kontrollert, og over 50 av disse var avregistrert, hvorav de fleste hadde blitt avregistrert for flere år siden. Det var mange utrangerte og avregistrere kjøretøy som fortsatt hadde skilt på. Alle kjøretøy som ikke var registrert, ble merket med en lapp med beskjed om at kjøretøyet ville bli fjernet etter 01.12.2018 for eiers regning om kjøretøyet ikke var registrert eller flyttet. I tilfeller hvor det var gamle, utrangerte kjøretøy som åpenbart ikke var i bruk, ble eiere kontaktet direkte og informert om forholdene. Mange leverte inn kjøretøyet selv.

 

Alle eiere ble kontaktet via tekstmelding, e-post og/eller Facebook. I november ble de som ikke allerede hadde flyttet kjøretøyet, tilsendt rekommanderte brev med info om at skuteren ville bli fjernet for eiers regning om den ikke ble flyttet før 01.12.2018. Etter 01.12 sendte vi en liste på 23 scootere til avfallsanlegget for innhenting, og disse ble hentet inn i 2019.

 

Totalt ble det levert 220 kjøretøy til avfallsanlegget i prosjekt perioden. En betydelig mengde drivstoffkanner, sleder og paller ble også tatt inn. Det meste av løsøret ble samlet inn i forbindelse med lokalstyret sin vårdugnad med skoleungdom våren 2018. SNSK bistod i å hente inn søppel og eierløst løsøre som ungdommen hadde plassert i veikanten.