Prosjekt:

Forprosjekt – solenergi i Ny-Ålesund

Forprosjekt har resultert i en rapport om muligheter for bruk av solcellepanel som delvis energiløsning er utarbeidet for Ny-Ålesund

 

Miljøeffekten av solcellepanel er av Multiconsult beregnet til å spare 6% diesel på det mest moderate anslaget, og 25% på det mest ekstreme. Kings Bay vil nå gå videre med alternativene i rapporten for å gjøre Ny-Ålesund grønnere.