Prosjekt:

Svalbardkurs som en del av Nortind kvalifiseringen

Vinteren og våren 2017 utviklet og gjennomførte Norske Tindevegleder (Nortind) et Svalbardkurs for norske tindevegledere under kvalifisering

 

Målet med prosjektet var å utvikle et Svalbardkurs som kunne bli en fast del av den norske tindeveglederkvalifiseringen, og samtidig legge til rette for å kunne utvikle et slikt kurs også for det internasjonale fjellførerforbundet (IFMGA).

 

Som en del av utviklingsarbeidet ble det i mai et gjennomført et pilotkurs med 7 deltagere, i tillegg deltok også en representant for det internasjonale fjellførerforbundet (IFMGA).

 

Som direkte resultatet av prosjektet har Nortind besluttet å legge inn dette Svalbardkurset som en obligatorisk del av kursrekka for å bli kvalifisert som tindevegleder i Norge.