Prosjekt:

Sårbarhetsanalyse Isfjorden

Visit Svalbard har ved hjelp av Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en sårbarhetsanalyse for fire lokaliteter i Billefjorden

 

 

Rapporten og sårbarhetsvurderingene skal være et nyttig verktøy for lokale turoperatører i planleggingen av turtilbud til cruisenæringen.

 

De fire utvalgte ilandstigningsstedene i Billefjorden er Brucebyen, Pyramiden, Skansbukta og Adolfbukta. Områdenes sårbarhet i forhold til kulturminner, flora og fauna er undersøkt og på bakgrunn av vurderingene er det utarbeidet retningslinjer for besøk (omfang og aktivitet).

 

Vurderingene i rapporten viser at det er potensiale for ferdsel med store grupper i noen lokaliteter i Billefjorden. Men, i likhet med andre deler av Svalbard, er det forskjell på hvor sårbare de enkelte lokalitetene er og at dette også varierer med hvilken tid på året ferdselen foregår og hvordan lokalitetene avgrenses.

 

Les mer i vedlagte rapport!