Prosjekt:

Visualisering av virksomheten i Gruve 3

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015. Dette prosjektet har gått ut på å lage en modell av et driftsområde i Gruve 3 som viser hvordan kullet ble brutt i fjellet ved hjelp av kuttmaskiner, dynamitt og skrapeutstyr

 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Freden Form, som har laget en modell av et driftsområde i Gruve 3 som viser hvordan kullet ble brutt i fjellet ved hjelp av kuttmaskiner, dynamitt og skrapeutstyr. Modellen viser både driftsmetoder og arbeidsforhold. Den er et viktig verktøy for å forklare en driftsform som er benyttet i kullgruvene rundt Longyearbyen. Modellen er plassert i dagoppholdet.

 

Det er videre montert høyttalere og effektlys. Ved bruk av autentiske gruvelyder og lyseffekter blir det skapt illusjoner av at det er drift i anlegget. Det er laget tilsvarende lydeffekter i strossemodellen. Autentisk lyd er anskaffet fra opptak som er gjort i Gruve 3 på 90-tallet med profesjonelt utstyr.