Prosjekt:

Energieffektivisering ved Svalsat

Bedre styring av ventilasjon, kjøling, varme og lys gir redusert energibruk

 

 

Gjennom prosjektet er det installert:

 

  • 2 delt lysstyring i 10 av radomene ved Svalsat.
  • Styring av elektrisk oppvarming
  • Styring av ventilasjon
  • Styring av kjølemaskiner
  • Logging, alarmering og generell overvåking

 

Før installasjon var det dagligt forbruket på ca. 400kw. Etter installajsonen er det daglige forbruket ca.340kw. I tillegg er det nå en bedre styring av anleggene som gir redusert driftstid og forventet lengre levetid.