Prosjekt:

Longyearbyen som «Grønn havn» (green port)

Miljøforurensning i tilknytning til havner er en stor utfordring i både nasjonale og internasjonale sammenhenger, og Longyearbyen lokalstyre ønsker å finne gode, miljøvennlige løsninger for Longyearbyen havn

 

Utvikling av Longyearbyen havn er sannsynlig et av de største utbyggings- og infrastrukturmessige næringstiltakene i kommende år, og Longyearbyen lokalstyres ambisjon er at denne utvikling skal skje på en mest mulig miljøvennlig og fremtidsrettet måte. Ved å legge «grønn havn» som arbeidsmetodikk til grunn kan det bidra til å sikre at utvikling av Longyearbyen havn skjer på en miljøforsvarlig måte.

 

I dette dokumentet presenteres ulike tema som kan inngå i en Grønn havn, samt en sammenfatning av hva som kan legges til grunn i en Green Port-metodikk.