Prosjekt:

Vedlikehold og sikring av kulturminnet og turveien Burmaveien

Burmaveien i Longyearbyen er et kulturminne og mye brukt som tursti av lokalbefolkningen og besøkende

 

 

Spitsbergen Maskin AS har gjennomført vedlikeholdet og sikringen i tråd med Riksantikvarens generelle tillatelse av 15.12.2008 til vedlikehold av veier o.a.

 

Se vedlagte sluttrapport for mer informasjon om tiltaket.