Prosjekt:

Camp Svalbard 2014

Camp Svalbard er blitt et fast arrangement for ungdommer bosatt i Longyearbyen og gjennomføres med støtte fra en rekke organisasjoner, bedrifter og frivillige. En del av campen i 2014 var også filmproduksjon

 

 

For Svalbards miljøvernfond er campen et arrangement som bidrar gjennom aktivitet til å skape kunnskap og mestring gjennom ikke motorisert friluftsliv. Gjennom aktivitetene på campen skapes også en relasjon til natur og kulturminner på Svalbard som vi mener vil bidra til å beskytte og bevare miljøet rundt oss. Gjennom filmprosjektet spres ytterlige kunnskap fra arrangementet til inspirasjon til alle som arbeider med ungdom og miljøvern.

 

Svalbards miljøvernfond støttet prosjektet med 110 000 kroner og gjennom prosjektet har Longyearbyen lokalstyre bidratt til å oppfylle en av hovedprioriteringene til fondet med prosjekter innen friluftsliv og folkehelse i 2014.

 

Les mer om prosjektet i vedlagt sluttrapport.