Prosjekt:

Kulturminner og søppeltokt

Engasjerte barn, foreldre og ansatte ved Polarflokken barnehage gjennomførte høsten 2014 et nytt strandryddingstokt. 430 kg søppel ble fjernet fra Colesbukta

 

 

Barnehagen hadde i 2014 spesielt fokus på kulturminner og forskjellen mellom kulturminner og søppel. Svalbard museum ved Per Kyrre Reimert deltok i både forarbeid og under selve toktet med veiledning og kunnskap til nysgjerrige barn og voksne.

 

Polarflokken barnehage har høyt miljøfokus og søppeltoktet bidrar til bevissthet rundt avfallsutfordringer og hvordan alle kan bidra i opprydding.

 

Rapport fra prosjektet er levert og barnehagen har også ved hjelp av Frede Lamo produsert en bildeserie fra toktet.