Prosjekt:

Longyearbyen som miljøvennlig opplevelsesarena

Visit Svalbard fikk våren 2014 tildelt støtte for å kunne utvikle Longyearbyen til en miljøvennlig opplevelsesarena. Arbeidet inngår i masterplanarbeidet til reiselivet og skal bidra til at reiselivsnæringen skal etterlate minst mulig fotavtrykk. Et bærende element er økt bruk av nærområdene til Longyearbyen fremfor fjerntliggende og sårbare områder på Svalbard

 

 

Gjennom prosjektet er det synliggjort hva som er Longyearbyens fortrinn og videre muligheter for utvikling av næringen og byen.