Prosjekt:

Taubanesentralen: tilgjengeliggjøring, vedlikehold

Formålet med prosjektet har vært å vedlikeholde og ikke minst tilgjengeliggjøre Longyearbyens mest karakteristiske kulturminne: Taubanesentralen

 

Gulvet er reparert, ny trapp, som fungerer som nødutgang, er montert, og det er satt inn pleksiglass i gulvåpninger, heisåpninger og kibbåpninger. I tillegg er el‐anlegget gått over og belsyningen er utbedret. Sentralen er også rengjort.

 

Les mer i vedlagte rapport.