Prosjekt:

Hundekjørerkurs for barn og unge – videreføring

Populært hundekjørerkurs for barn og unge

 

 

Svalbard husky har gjennom dette prosjektet kunne tilby kurs for 32 barn som har fått introduksjon til hundekjøring i tillegg til generelle ferdigheter i å ferdes ute på Svalbard. Prosjektet bidrar også til å gi barna mestring i og kunnskap om ikke-motorisert friluftsliv.