Prosjekt:

Klimafilm – Økosystemer i endring

Økosystemer i endring er en ny film på nettstedet klimafilm.no og hovedmålgruppen er ungdomsskoletrinnet og videregående skole hvor filmen benyttes i undervisningen. Denne filmen omhandler økosystem på Svalbard og er aktuell for alle som ønsker mer kunnskap om klima og konsekvenser for miljøet både i hav og på land. Flere forskere med inngående kunnskap om økosystemene på Svalbard bidrar i filmen

 

 

Filmene på Klimafilm.no produseres av Snöball film og er et samarbeid mellom Snöball Film, CICERO Senter for klimaforskning, Miljødirektoratet og Naturfagsenteret. Nettstedet gir en innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer og tilhørende oppgaver knytter til kompetansemålene i læreplanene.

 

 

Se filmen her: