Prosjekt:

Moser i Adventdalen

Rapport om moser rundt Longyearbyen er nå publisert av NTNU. Her stilles det det spørsmål om hva moser betyr for økosystemet på Svalbard og rapporten er i tillegg rikt illustrert med bilder av ulike arter som kan observeres rundt byen

 

 

Sommeren 2013 var 15 av Europas fremste moseeksperter samlet i Longyearbyen. I løpet av feltarbeidet ble det observert 240 arter av de omkring 370 registrerte moseartene på Svalbard. Alle observasjoner er registeret hos Artsdatabanken og har til sammen generert over 1000 funn som er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen «Artskart». Funn som også kan nyttiggjøres i fremtidig arealforvaltning og gir forvaltningen ny kunnskap om mosefloraen rundt Longeyearbyen.

 

Rapporten gir også en god introduksjon til hva moser egentlig er og gir god innsikt i et fagområde som for mange kanskje er ukjent og få kjenner omganget av.