Prosjekt:

Polar Partner

Som et ledd i sin satsing på logistikk har LNS Spitsbergen AS bygd kjøle- og fryselager på Bykaia i Longyearbyen

Hallen på Bykaia med kjøle- og fryselager. Foto: LNS

 

Del 1 – Varmegjenvinning fra kuldeanlegg
Varmlager er bygd opp og dimensjonert slik at dette varmes opp ved hjelp av overskuddsvarme fra fryse- og kjøleaggregater.

 

Del 2 – Installasjon av kuldeanlegg som bruker miljøvennlig kjølemedium
Bruk av CO2 som kuldemedium. CO2 som benyttes er industriavfall fra andre forurensende prosesser.

 

Miljøeffekt

  • redusert energiforbruk
  • redusert klimapåvirkning
  • reduserte utslipp
  • økt kompetanse i selskapet om miljø og miljøvennlige løsninger.

 

Se vedlagte sluttrapport og fagartikkel for mer informasjon om prosjektet.