Prosjekt:

Kurs i miljøstyringssystemer

Hele Bydrift KF på kurs i miljøstyringssystem

 

 

I september ble det avholdt kurs i NS-EN ISO 9001 og 14001 for medarbeidere, ledere og styret i Bydrift KF. Rapporten fra prosjektet beskriver kurset som svært vellykket.

 

Bydrift KF sier de arbeider systematisk med miljø og kvalitet. ISO 9001 og 14001 er lagt til grunn for arbeidet og ett suksesskriterie for slikt arbeid er kultur for systematisk forbedring i organisasjonen.

 

I rapporten skriver Bydrift at kultur kan ikke uten videre vedtas, det er noe som opparbeides gjennom for eksempel kompetanseheving og involvering av medarbeiderne. Bydrift KF har høsten 2012 hevet kompetansen og involvert alle medarbeidere gjennom kursingen, og dette skal føre til en sterkere kultur for systematisk forbedring i organisasjonen. Dette vil, sammen med systemverktøy, resultere i mer miljøvennlige løsninger og høyere kvalitet på leveransene fra Bydrift KF.

 

Bydrift sier at prosjektet har medvirket til å skape forståelse i organisasjonen, og synliggjort muligheter og utfordringer Bydrift KF står ovenfor i videre arbeid innen miljø og kvalitet.

 

I følge Bydrift vil prosjektet, som et av flere tiltak, speiles i aktiviteter for Bydrift KF i 2013.

 

Totale prosjektkostnader er kr 140 000 og Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr. 50 000.