Prosjekt:

ENØK tiltak på servicebygg

ENØK tiltak i Ny-Ålesund

 

 

Kings Bay AS har gjennomført flere tiltak for å redusere energibruken ved servicebygget. Konkrete tiltak er utskifting av vindu og styring av varme og lys. Resultatene så langt viser redusert energibruk som også reduserer forbruket av diesel ved kraftverket.

 

Støtten fra Svalbards miljøvernfond utgjør ca. 10% av den totale prosjektkostnaden. Kings Bay AS har i tillegg fått støtte fra ENOVA til tiltakene.