Prosjekt:

«Det skal se ut etter oss»

35 tonn avfall fjernet fra Isfjord Radio

 

 

I Telenor Svalbards prosess for å bli miljøsertifisert i Telenor kom opprydding på Isfjord Radio opp som det høyest prioriterte miljømålet.

 

I løpet av årene Isfjord Radio var i Telenors eie, har det vært deponert metallavfall i en vik nord-vest for stasjonsbygningen. Sommeren 2011 gjorde Telenor Svalbard en omfattende jobb med å ta opp metallavfall fra den angitte fyllinga.

 

Høsten 2012 ble alt metallavfall fraktet bort med båt og levert avfallsanlegget i Longyearbyen.

 

Telenor ASA har en egen web-portal hvor det ble publisert en egen artikkel om dette prosjektet. Her sto det blant annet: «Hvert kvartal kårer Tom Henry Knudsen (leder for Telenor Norges miljøstyringsgruppe) i samarbeid med resten av Telenor Norges miljøstyringsgruppe kvartalets miljøhelt. Miljøhelten må kunne vise til konkrete resultater innenfor målområdene til Telenors miljøstyringssystem, og bygge opp under Telenors ambisjon om å ta et tydelig miljøansvar. Og miljøhelt i 2. kvartal ble Telenor Svalbard – Telenors nordligste datterselskap.»

 

Telenor Svalbard sier de er godt fornøyde med det gjennomførte prosjektet. Resultatet er at det nå ikke ligger avfall etter Telenors virksomhet gjennom mange år rundt stasjonsbygningene på Isfjord Radio og miljøet er tilbakeført.

 

-«Det skal se ut etter oss» er Telenor Svalbards miljøpolicy, og noe de ønsker skal kjennetegne deres aktivitet på Svalbard.

 

Totale kostnader for oppryddingsprosjektet var kr 274 522, Svalbards miljøvernfond bidro med kr 100 000.