Prosjekt:

Samarbeid om næringstiltak

Samarbeid om miljøtiltak

 

 

Svalbard næringsforening har gjennom dette prosjektet etablert en nettside for utveksling av informasjon og kunnskap om miljøtiltak i medlemsbedriftene.

 

Næringsforeningen ønsker å stimulere økt miljøfokus og oppfordrer bedriftene til å gjennomføre miljøtiltak.