Prosjekt:

Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat

Nyttig verktøy ved endret klima og sjøisutbredelse

 

 

Prosjektet har benyttet terrengmodeller over Kongsøya, Svenskeøya og Hopen for å finne egnete lokaliteter med nok snødybde til etablering av isbjørnhi.

 

Data er sammenstilt med værdata fra 1966 til 2011 og reelle hiobservasjoner som viser god sammenheng mellom teoretisk beregnet lokalitet og områder som blir benyttet. Kartleggingen vil bidra til å forutsi hvilke områder som vil være verdifulle for yngling hos isbjørn med endringer i klima og sjøisutbredelse.