Prosjekt:

Enøktiltak Svalbard lufthavn, Longyear

Avinor har gjennomført tiltak for redusert energibruk på Svalbard lufthavn

 

Tradisjonelle belysningsarmaturer på deler av flyoppstillingsplass samt på taksebane, er byttet ut med LED-armaturer. Disse tiltakene gir et teoretisk redusert energiforbruk på 70 %. Det er i tillegg innført styringsanlegg for ventilasjon, varme og lys med forventet reduksjon av energibruken. Prosjektet er gjennomført i mindre omfang enn opprinnelig omsøkt og resultat av tiltakene vil først være kjent etter en driftsperiode.

 

Tiltakene er en oppfølging av forprosjektet «Energisparekontrakt ved Svalbard Lufthavn, Longyearbyen» Prosjekt nr. 12/62.