Prosjekt:

CO2 – school

Prosjektet CO2 school har bidratt med kunnskap om CO2 til barn og unge mellom 5 og 15 år gjennom eksperimenter, foredrag og befaringer.