Prosjekt:

SPIDER oppgradert

Stort mangfold med over 1100 evertebrat arter på land og i ferskvann på Svalbard

 

 

Men hva er en evertebrat? Evertebrat er en generell betegnelse som dekker alle dyr som mangler ryggrad og inkluderer dermed alt fra encellede amøber til insekter og makk.På Svalbard er det så langt kartlagt over 1100 arter og det bare i området rundt Isfjorden og Kongsfjorden.

 

I dette prosjektet er nettsiden www.svalbardinsects.net oppgradert og også oversatt til norsk. Her finner du mye informasjon om ulike arter, om de er farlige, hvor de lever og hvordan de kan fanges inn. For mange er dette en ukjent gruppe dyr og nettsiden vil være kilde til informasjon og ny kunnskap.

 

Prosjekt 08/04

Prosjekt 09/46