Prosjekt:

Trykking av kart: Landformer og løsmasser

Geofagligt turkart og interessevekker om landformer og prosesser i det spesielle Svalbardlandskapet. Resultater fra forskningprosjekt formidler kunnskap om naturmiljø til ungdommer

 

 

I samarbeid mellom Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Universitetssentret på Svalbard (UNIS) og Longyearbyen skole ble det utformet en forklarende tekst med illustrasjoner til kartet. Hensikten med prosjektet var å formidle resultater fra et forskningsprosjekt om skråningsprosesser og landformer på Svalbard på en enkel måte.

 

Teksten er lagt på et nivå som passer med pensum på vidergående skole. Det vil bli brukt direkte i undervisning på Longyearbyens skole for å formidle kunnskap om naturmiljøet og prosesser som elevene til daglig ser i Adventdalen.

 

Kartet er også tenkt å støtte forvaltning. Mange av formene på kartet er knyttet til raske skråningsprosesser og geofarer (snøskred, sørpeskred og jordskred) i daler hvor det ferdes mange mennesker.

 

 

 

 

Prosjektansvarlig Lena Rubensdotter håper folk flest i Longyearbyen vil kunne få glede og bruk for kartet som et geofaglig turkart, og at det vil være en interessevekker for å lære mer om landformer og prosesser i det spesielle landskapet på Svalbard. Prosjektet har lagt vekt på å forklare forhold i landskapet som er knyttet til kvartærgeologien – d.v.s. det som ikke har direkte med berggrunn å gjøre, men med løsmassene som dekker fjell og dalbunn, og de prosesser som påvirker løsmassene over kort og lang tid.

 

Kartet med beskrivelse finnes på Norsk og Engelsk. Det er gratis og tilgjengelig på Svalbard Museum, UNIS og Longyearbyen skole. Totalt er 1000 eksemplarer trykket på hvert språk. Kartet er også tilgjengelig som pdf på denne link:

 

http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Brosjyrer-fra-NGU2/Landskapsformer-og-losmasser-Todalen-ovre-Gangdalen-og-ovre-Bodalen-Svalbard

 

Prosjektets kostnader var på 65 000 kroner, og Svalbards miljøvernfond har bidratt med 30 000 kroner.