Prosjekt:

Energi- og forurensingsreduserende tiltak

Longyearbyen hundeklubb har gjennom dette prosjektet redusert energibruken og redusert lysforurensing fra hundegården gjennom utskfting av armaturer og bedre lysstyring