Prosjekt:

Tålegrenseprosjektet – forprosjekt

Kings Bay AS har fullført forprosjektet - tålegrense med bistand fra Norsk Polarinstitutt

 

 

Et viktig mål i forprosjektet har være å kartlegge muligheter og behov for et større prosjekt som kan fremskafffe kunnskap om rammer og grenser for miljøpåvirkning i Ny-Ålesund.

 

Kings Bay AS har startet opp deler av hovedprosjekt i 2014 og planlegger parallelle prosjekter under tittelen «limits of acceptabele change» for jord, luft og vann.