Prosjekt:

Høyere nivåer av PCB i egg fra Barentsburg og Pyramiden sammenlignet med egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund

 

 

Våren 2011 fikk Norsk polarinstitutt støtte til et prosjekt som skulle undersøke om snøspurven tar til seg miljøgifter i bosettinger på Svalbard. Målet var å kartlegge nivået av miljøgifter i egg fra snøspurv i fire bosettinger på Svalbard – Longyearbyen, Ny-Ålesund,Barentsburg og Pyramiden, med fokus på lokal forurensing.

 

Resultatene fra rapporten viser høyere nivåer av PCB i egg fra Barentsburg og Pyramiden sammenlignet med egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg ble det funnet en forskjell i PCB-mønstret i egg mellom de russiske og de norske bosettingene. Dette betyr at kilden til PCB ikke er den samme. Prosjektet viser dermed at den lokale PCB-forurensingen som er påvist i bosetningene tas opp av snøspurv.

 

Resultatene i dette prosjektet viser at utfasing og fjerning av PCB-holdig utstyr og materiale på Svalbard må fortsette siden denne miljøgiften fortsatt blir tatt opp i det terrestriske økosystemet. Rapporten sier videre at snøspurven er godt egnet som overvåkingsart i terrestriske økosystemer på Svalbard.

 

Rapporten anbefaler å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse av miljøgifter i snøspurv om fem år.

 

Prosjetet hadde totale kostnader på kr 816 750, Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 150 000.