Prosjekt:

Installering av sentral driftskontroll

Lønnsomhetsberegning og miljøregnskap med stort potensial for redusert energibruk og reduserte kostnader

 

 

Gjennom prosjektet er det sannsynliggjort en miljøgevinst i redusert strømbruk på 89 000 kWh og 80 000 kWh fra fjernvarme. Samlet gir det dette en potensiell reduksjon på 169 tonn CO2.

 

Lønnsomhetsberegningen viser også et betydelig potensial til besparelse selv om SD anlegget i utgangspunktet har høy investeringskostand.