Prosjekt:

Ny-Ålesund By- og gruvemuseum

Kings Bay AS har siden sommeren 2011 registrert gjenstander i Ny-Ålesund By- og gruvemuseum og har nå ferdigstilt prosjektet

 

 

Sommeren 2011 og 2012 leide Kings Bay AS inn konservator Inga Vea for å registrere gjenstander i Ny-Ålesund By- og gruvemuseum. Gjenstandssamlingen ved museet er ryddet, registrert og lagt inn i databasen Primus og kan også ses på nettsiden http://www.digitaltmuseum.no/

 

Museumet og museumshytta står åpen for publikum. Gjenstander fra utstillingen ble prioritert til registrering først. De fleste gjenstandene i arkivet på loftet i museumshytta er også blitt registrert, samtidig er loftet så og si ferdig ryddet og bygningen er utbedret noe slik at det er blitt bedre forhold for oppbevaring av gjenstander.

 

Prosjektet har ført til at gjenstandene er blitt dokumentert og de oppbevares bedre for fremtiden.

 

Kings Bay AS sier at viktig historisk dokumentasjon er blitt tatt vare på gjennom registreringen og den er et godt grunnlag for videre arbeid med museet.

 

Totale kostnader i dette prosjektet var kr 154 000,- og Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 130 000,-