Prosjekt:

Cruise-registration database

Forprosjektet for en cruise database er ferdig

 

 

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som beskriver innholdet i databasen – gevinsten vil ikke innkasseres før et evt. hovedprosjekt er gjennomført.

 

Svalbards miljøvernfond støttet forprosjektet med kr 60 000.