Prosjekt:

Utvikling av Arktisk Guidestudium på Svalbard

Høgskolen i Finnmark (UiT) har startet Arktisk Guidestudium på Svalbard

 

 

Målet med studiet er, gjennom en unik kombinasjon av tverrfaglig kompetanse, miljøetiske perspektiver og pedagogisk formidler – og veilederutvikling, å sette studentene i stand til å fungere som profesjonelle naturguider og bærekraftige miljøambassadører.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet oppstarten av studiet i ulike prosjekt med kr 1 400 000.

 

Lenker:

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet