Prosjekt:

SPOR – På sporet av klima

Følg klimasporene gjennom siste istid på Svalbard Museum. Ny utstilling åpner lørdag 8. september kl. 12.00

 

 

SPOR – På sporet av fortidens klima, er et formidlingsprosjekt for skoleelever som er utviklet av Vitensenteret i Trondheim i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU). Vandreutstillingen fokuserer på naturlige klimaendringer de siste 130.000 årene, og på hvordan geologer avslører tidligere klimaendringer.

 

Systematiske målinger av klimaendringer har vært utført bare de siste 300 år. Hva vet vi om hvordan klimaet var før denne tiden? Hva er det som forårsaker naturlige endringer i klimaet? Kan en finne spor i naturen fra tidligere klima?

 

Det er viktig å kartlegge jordens naturlige klimaendringer og hvorfor det skjer forandringer, fordi det er til hjelp i arbeidet med å forutsi framtidas klima. Det pedagogiske opplegget er for ungdomstrinnet og omfatter laboratorieaktiviteter, eksperimenter, interaktive modeller og postere.

 

 

Spennende formidling

 

Utstillingen har de siste tre årene vandret mellom Bergen, Trondheim, Steinkjer og Tromsø, og er opplevd av flere hundre skolelever. Det er ventet at utstillingen blir stående på Svalbard Museum til ut januar 2013.

 

 

Utstillingen på Svalbard Museum i Longyearbyen er støttet av Svalbard miljøvernfond med kr 80 000,-

 

Samtidig lanseres kart over Landformer og løsmasser i Todalen-Fritthamn. Dette er et kart som er tenkt til lokale turfolk, elever i den videregående skolen og til bruk ved UNIS.

 

Kartet kan være interessant for lokalbefolkningen da kartet beskriver hvordan landskapet er blitt dannet. Kartet gir fakta for bruk ved ferdsel både sommer som vinter – spesielt viktig med tanke på snøskredsaktiviteten i disse dalførene. I dette området ligger både hytter og snøscooterløypa til Svea går her.

 

Kartet blir delt ut gratis til Svalbard museum og Longyearbyen skole, det er et brettekart og er lett å ha med seg ut på tur.

 

Kartprosjektet er støttet med kr 30 000 fra Svalbards miljøvernfond.