Prosjekt:

Digitalisering av E. Nødtvedts Svalbardbilder, film, lydbånd og brev

Historiske bilder fra Svalbard på 50-tallet er digitalisert

 

Det er digitalisert ca .3700 bilder, lysbilder og negativer og nærmere 1000 bilder er lagt ut på web siden til Svalbard museum.

 

Tone Nødtvedt har laget bildespill og hatt flere kåseri. Et stort antall bilder er lånt ut til Svalbardposten.

 

Flere bilder ble utstilt under Kunstpause 2009 på kafe «Fruene». 30 bilder fra Fredheim ble lånt ut til «åpen dag på Fredheim» i 2010. Flere bilder er lånt ut til ulike rapporter, bøker og masteroppgaver.

 

Det er digitalisert og redigert 8mm-filmen. Den er på 60 minutter, og er overlevert Svalbard Museum på DVD. Brev og artikler etter E.J. Nødtvedt er kopiert og oppbevares på Svalbard Museum.

 

Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 272 000 til alle prosjekter.