Prosjekt:

Svalbardsaltgras – må den sikres mot gåsebeite?

Er gåsa i ferd med å fortære en av de få endemiske artene vi har på Svalbard? Spørsmålet er stilt i prosjekt om svalbardsaltgras

 

Svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis) finnes bare på Svalbard, og er dermed endemiske for Svalbard. Dessverre har en økende gåsebestand og det økte beitetrykket dette medfører allerede utryddet kjente lokaliteter av denne arten.

 

Et prosjekt i regi av UNIS har besøkt flere av de mer avsidesliggende lokalitetene for å vurdere størrelsen på de kjente lokalitetene, og om beitetrykket var like stort overalt.

Av rapporten fremgår det at prosjektet har gitt ny kunnskap om en av de få endemsiske artene på Svalbard. Den har antakelig mistet sin typelokalitet på grunn av gåsebeite, men mye tyder på at denne arten har en ekstra lokalitet i Bockfjorden. Kjeldesaltgraset fra denne lokaliteten antakeligvis den samme arten som svalbardsaltgras.

 

Svalbards miljøvenfond har støttet prosjektet med 138 000 kroner.

 

 

Pernille Bronken Eidesen på grasjakt.