Prosjekt:

Miljøeffekter av ekspedisjonscruiseturisme på Svalbard

Akvaplan-niva har på oppdrag fra AECO vurdert hvilke effekter dagens ekspedisjonscruisetrafikk har på miljøet rundt Svalbard. Hovedfokus har vært det marine miljø, men også utslipp til luft og konsekvenser av ilandstigninger har vært kort vurdert

 

 

I rapporten konkluderer Akvaplan-niva med at miljøbevisstheten i næringen synes å være høy, og dette har gitt seg uttrykk i gode rutiner for miljøvennlig drift. Det er viktig at cruiseoperatørene i fremtiden holder seg oppdatert på ny teknologi og nye produkter og at de er proaktive i forhold til å innføre nye miljøvennlige løsninger. Rapporten fra Akvaplan-niva foreslår også noen forbedringer og endringer av retningslinjene for cruiseekspedisjonstrafikken.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom AECO og Akvaplan-niva, og Svalbards miljøvernfond har finansiert prosjektet. Våren 2010 tildelte miljøvernfondet 400 000 kroner til prosjektet.