Prosjekt:

Opprydding Widjefjorden

Sensommeren og høsten 2009 samlet og ryddet fangstmann Tommy Sandal 5m3 trålposer langs øst- og vestsiden av Austfjorden

I rapporten til Svalbards miljøvernfond skriver Tommy Sandal at tidligere har det blitt funnet flere reinkadaver/hoder i trålposer som ligger i fjæresteinene rundt om på Svalbard, inkludert Austfjorden. I løpet av 2010, altså året etter ryddingen, har det hittil ikke blitt observert noen kadaver av denne type i Austfjorden. Nye poser flyter likevel i land, og i 2010 har det derfor også blitt satt fyr på store trålposer som har ligget i området der fangstmannen går i land for å drive fangst.

 

I boka Jeger i Svalbards villmark av Julie C. Knarvik og Sverre Chr. Jarild er prosjektet omtalt. Her sier Tommy Sandal følgende: «Det er mye trålposer liggende rundt på strendene. Jeg har fått støtte fra miljøvernfondet på Svalbard for å samle trålposer. Problemet er at reinsdyra går å roter i det og setter fast geviret. Enten kommer de seg ikke av flekken, eller så vandrer de avgårde med hodet på skakke fordi det henger tunge trålgarn i geviret. Da pines de. Det liker jeg ikke og må derfor prøve å gjøre en innsats».

 

I boka Jeger i Svalbards villmark kan du lese mer om fangstmann Tommy Sandal og miljøvernfondprosjektet. Boka fås kjøpt på Svalbard Museum.

 

Av rapporten fremgår det at tiden som er brukt på prosjektet fører til tapt inntekt fra jakt og fangst. Sandal sier at kompensasjon for arbeidet er derfor et viktig tilskudd for at denne type tiltak skal prioriteres og gjennomføres såpass omfattende som det ble valgt å gjøre høsten 2009.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 10 000 kroner.