Prosjekt:

Is Svalbard sliding from Arctic to boreal?

Målet var å sjekke omfanget av endringer som har oppstått i fjæra på Sørkappland de siste 20 år

Prosjektet resulterte i:

  • Nettsiden http://www.iopan.gda.pl/projects/SIP/
  • Presentasjon på internasjonal konferanse Arcic Ocean Diversity
  • Tre presentasjoner på internasjonale konferanser Littoral 2008 Venetia, Marine Biodiversity Valencia 2008 og Census of Marine Life, Long Beach 2009
  • Vitenskapelig artikkel for peer reviewed tidsskrift planlagt for sommeren 2009
  • Data levert til de internasjonale biodiversitetsdata

 

Svalbards miljøvernfond bidro med til sammen kr 100 000 til begge prosjekt.