Prosjekt:

Camp Svalbard 2009

Camp Svalbard 2009 var en aktivitetscamp for ungdom på Svalbard, som for første gang ble arrangert for 40 deltakere i august i fjor

Miljøvernfondet kan gi støtte til prosjekter som omhandler kunnskapsformidling om Svalbards naturmiljø og kulturminner. Miljøvernfondet kan også støtte prosjekter som er rettet mot barn og unge, og holdningsskapende arbeid.

 

Camp Svalbard 2009 skulle ha en sterk miljøprofil, og kan være et eksempel på prosjekter som kan få støtte fra miljøvernfondet. Campen fikk 80 000 kroner i støtte fra miljøvernfondet.