Prosjekt:

Tilrettelegging for ærfuglkolonien ved hundegårdene

Ærfuglkolonien ved hundegårdene er nå beskyttet

 

Det er lagt ut tømmerstokker med funksjon som merkesteiner og symbolske grenser om besøkende skal holde seg utenfor for ikke å forstyrre ærfuglene i hekkesesongen. Ærfuglene er mye bedre beskyttet mot uvitende forbipasserende i og med at det er laget til et symbolsk stengsel.

 

Det er satt opp informasjonstavler som fungerer meget godt.

 

Svalbards miljøvernfond støttet prosjektet med kr 40 000.

 

Våren 2009 fikk Svalbard Villmarkssenter AS kr 100 000 i støtte fra Svalbards miljøvernfond for ytterligere tilrettelegging av ærfuglkolonien.